Congres Amsterdam Horizon ’19 – 6 september 2019

Personele inzet loodsen door een perfecte storm

Bent u er klaar voor? Want de komende 5 à 10 jaar kenmerken zich door grote, misschien zelfs wel dramatische, veranderingen in de personele inzet van organisaties.

Zo zullen organisaties meer divers worden en willen medewerkers meer dan ooit in hun kracht staan. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de wijze waarop mensen ingezet kunnen en willen worden. En, dat is dan nog maar één kant van de medaille. Want naar de toekomst toe zullen organisaties steeds slimmer, wendbaarder en duurzamer moeten werken om succesvol te worden en te blijven. Met alle consequenties van dien.

rijksmuseum

Een turbulent decennium vol uitdagingen

Denk bijvoorbeeld aan de toenemende behoefte om flexibeler te schakelen in personeelssamenstelling, zowel wat betreft formatieve omvang als kennis en vaardigheden. Worden de verschillende uitdagingen waar organisaties zich het komend decennium voor gesteld zien bij elkaar gebracht, dan is het beeld van de perfecte storm zeker op zijn plaats. En aan u de vraag om een ogenschijnlijk onoplosbare inzetpuzzel te maken. Leuk of niet leuk is hierbij niet aan de orde. Wel of niet overleven als organisatie, daar hebben we het dan over. Tijdig alle hens aan dek dus!

Over Amsterdam Horizon

In een samenwerking tussen Stichting Time Design en de Déhora Consultancy Group is tijdens het congres “Amsterdam Horizon” op vrijdag 6 september ruim aandacht gegeven aan bovengeschetste puzzel. Daarbij werden de ontwikkelingen en de gevolgen besproken en werden er handvatten voor de oplossingen geboden. Amsterdam Horizon vond plaats op een van de mooiste locaties van Nederland; het Rijksmuseum. De plek waar genoeg historisch besef kan helpen bij het vinden van de weg naar de toekomst. Tijdens deze middag verzorgden toonaangevende en erudiete sprekers de verschillende presentaties. Uiteraard werden de verhalen gelardeerd met enige (tijd)kunst. De middag stond onder de bezielende leiding van Marijke Roskam, bekend van BNR.

Praktische informatie  

Doelgroep: bestuurders, leidinggevenden, toezichthouders van (middel)grote organisaties en stakeholders namens werkgevers- en werknemersorganisaties

Programma

Het programma bestond uit presentaties van interessante sprekers als Prof. dr. Fons Trompenaars, Prof. dr. Koen Kas, Dr. ing. Ben Jansen en Drs. Martijn Arets.

Meer informatie over de sprekers en de presentaties die zij zullen houden, vindt u hier.