Bestuur

Ben Jansen – voorzitter

Johan Mulder – penningmeester

Overige leden

Dina Hassan
Lotte de Vries
Meike Heutink