In de statuten zijn de volgende stellingen opgenomen met betrekking tot het beloningsbeleid van Stichting Time Design:

  • Omdat de stichting het algemeen nut ondersteund en geen winstoogmerk heeft, vinden wij het belangrijk om de kosten te drukken. Om deze reden draait de stichting volledig op het bestuur en vrijwilligers en is er geen sprake van medewerkers. Hierdoor is er geen cao van kracht.
  • Zowel de bestuurders als de vrijwilligers genieten geen beloning voor hun verrichtte werkzaamheden. Enkel als er onkosten worden gemaakt, zal er sprake zijn van een vergoeding.