Zorgvuldig en meer betekenisvol met tijd omgaan

Stichting Time Design voert diverse onderzoeken uit in het kader van tijd gerelateerde onderwerpen. Zo is er onderzoek gedaan naar de rol van tijd in duurzame inzetbaarheid van werknemers. Ook is er onderzoek gedaan naar nachtwerkers en de mentale problemen die nachtwerk met zich mee kan brengen. Lees verder voor meer informatie over het onderzoek en de onderzoeksresultaten.

Onderzoek van Stichting Time Design

VitaliTIJD, het geheim van duurzame inzetbaarheid

Voor het eerst in Nederland is er onderzoek gedaan naar de rol van tijd in duurzame inzetbaarheid van personeel. In dit onderzoek is er aandacht besteed aan tijdsaspecten in relatie tot het vermogen om te werken. De resultaten tonen het grote belang en de positieve rol van het effectief omgaan met tijd aan.

Download whitepaper

Nachtwerkers hebben vaker mentale problemen

Uit ons grootschalige onderzoek kwam naar voren dat er sprake is van negatieve mentale en sociale gevolgen bij personen die werken in nachtdiensten. Onderzoek van Stichting Time Design laat zien dat onregelmatige diensten hier een sterke invloed op kunnen hebben en het werkvermogen van werknemers daardoor negatief kunnen beïnvloeden. De stichting brengt in kaart hoe de tijdsbeleving van werknemers van invloed is op de uitvoering van hun werk.

Download whitepaper