Stichting Time Design is in 2009 opgericht door arbeids- en organisatiepsycholoog, Ben Jansen. Deze ideële stichting heeft als missie om de tijdachteloosheid die zij ziet in de samenleving om te zetten in tijdsbewustzijn. Het gaat hier om een optimale invulling van de tijd die wij als mens in het leven krijgen.

Zorgvuldig en meer betekenisvol met tijd omgaan

Onze missie

Met een andere tijdarchitectuur is er voor Nederland veel te winnen. Stichting Time Design beoogt het maatschappelijke instituut en de katalysator te zijn op het gebied van innovatie in de tijd en tijdbeleid. Wij willen in deze maatschappij meer aandacht genereren voor de kennisontwikkeling en –spreiding rondom het thema ‘tijd’. Op deze wijze streven wij ernaar om een beweging op gang te brengen naar een andere -en vooral betere-indeling van onze tijd, of tijdordening. Een die bijdraagt aan het oplossen van een aantal zeer wezenlijke en structurele maatschappelijke problemen. Denk hierbij aan:

  • de vergrijzing, ontgroening en verkleuring van de samenleving (langer werken, AOW-leeftijd, betaalbaarheid pensioenen, organisaties van het onderwijs en de zorg, subculturele ritmeproblematiek);
  • de congestieproblematiek (op verschillende terreinen) door onvoldoende infrastructurele voorzieningen (op bepaalde momenten);
  • de gejaagdheid en werkdruk waar een groot deel van de Nederlandse bevolking over klaagt;
  • de krapte op de arbeidsmarkt en de onderbenutting van competenties (met name voor wat betreft vrouwen, mogelijk komen de mannen daarbij);
  • de beperkte mogelijkheden om werk en privé op een goede manier te combineren;
  • de slechte service die veel Nederlandse organisaties bieden;
  • daarnaast willen wij werken aan integratie van gefragmenteerde bestaande initiatieven rond dit thema.

Wij delen de visie dat de kwaliteit van onze samenleving beduidend zal kunnen toenemen wanneer het besef doordringt dat de tijd niet iets is wat ons overkomt, maar dat deze actief en positief kan worden ingezet. Gezien de potentiële baten van een actieve omgang met en gebruik van tijd is het, zoals gezegd, verbazingwekkend dat de thema’s tijd en tijdbeleid bij opinieleiders en beslissers niet hoger op de agenda staan. De Stichting Time Design wil hier verandering in brengen.

Stichting Time Design biedt tastbare oplossingen

Een suboptimale omgang met tijd kan dus enorme gevolgen hebben, een optimale omgang gelukkig ook. Stichting Time Design biedt tastbare oplossingen, zoals:

  • workshops waarin je o.a. meer leert over jouw tijdpersoonlijkheid en hoe jij met de inzichten die je hier opdoet optimaal van het leven (en dus van tijd) kan genieten;
  • lezingen waarin je meer leert over het thema tijd en over het realiseren van een vitaal en succesvol leven door een slimme omgang met tijd;
  • whitepapers over onze meest recente onderzoeken en bevindingen rondom het thema tijd.

Deze tastbare oplossingen hebben allen het doel om tijdsbewustzijn in de samenleving te vergroten en om het welzijn van mensen, door hen meer te leren over keuzes die passen bij hun tijdpersoonlijkheid, te verbeteren!