In een recente juridische strijd heeft Stichting Time Design zegevierend de rechtszaak tegen de Belastingdienst afgesloten, waarmee ze de gewilde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)-status heeft verworven. Deze overwinning markeert een mijlpaal voor de stichting, die zich al vele jaren inzet voor het begrijpen en aanpakken van de impact van tijd op mensenlevens.

De impact van tijd

Tijd is misschien wel het meest schaarse goed in ons bestaan. Dat, terwijl velen de tijd door de vingers laten glippen en veel van die kostbare tijd morsen. En zich dat vaak te laat realiseren, in de zin van … had ik toen maar … Niet alleen mensen overkomt dat; ook menige organisatie is meer kostenbewust dan tijdbewust. Stichting Time Design richt zich onder meer op het onderzoeken en begrijpen van de wijze waarop de tijd onze samenleving binnen- en doordringt. Om vervolgens de impact daarvan vast te stellen. Thema’s die daarbij aandacht krijgen zijn hot: denk bijvoorbeeld aan het toenemende percentage burn-outs onder jongeren, de vele klachten over gejaagdheid en werkdruk, de krapte op de arbeidsmarkt, de onderbenutting van competenties en de onvoldoende mogelijkheden om werk en privé op een goede manier te combineren.

Het doel van de stichting

Het primaire doel van Stichting Time Design is het ontwerpen van innovatieve benaderingen en oplossingen om de maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot tijd aan te pakken. Dit omvat het bevorderen van bewustwording, het stimuleren van onderzoek en het ontwikkelen van praktische toepassingen die de manier waarop we tijd ervaren en gebruiken kunnen verbeteren. Het doel van de stichting is om de onverschillige en slordige omgang met tijd te veranderen, zowel in de maatschappij, in organisaties en bij individuen. Stichting Time Design wil hiermee de bestaande achteloosheid rondom tijd omzetten in een tijdsbewustzijn en uiteindelijk komen tot een nieuwe tijdarchitectuur (waaronder cultuur) van de samenleving. Deze moet uiteindelijk dan weer leiden tot meer welzijn en welvaart.

De opvatting van Belastingdienst

Ondanks de nobele doelstellingen van de stichting, heeft de Belastingdienst jarenlang de ANBI-status geweigerd. Het geschil draaide om de erkenning van de stichting als een instelling die voldoet aan de eisen die de wet stelt aan het zijn van een ANBI. Hoewel de Belastingdienst het belang van de stichting niet geheel ontkende, vond zij dat de stichting in het bijzonder het particulier belang dient en zich onvoldoende richt op welzijnsbevordering. De rechter oordeelde echter anders; na een zorgvuldige juridische procedure heeft Stichting Time Design nu officieel te horen gekregen dat ze als ANBI wordt erkend. De rechter gaf aan dat de stichting op overtuigende wijze heeft aangetoond dat haar activiteiten daadwerkelijk een algemeen belang dienen.

Tijd als maatschappelijk vraagstuk

Deze overwinning onderstreept niet alleen het belang van de inspanningen van Stichting Time Design, maar werpt ook een breder licht op het feit dat onze omgang met tijd een groot maatschappelijk vraagstuk is. Het erkent het cruciale werk van organisaties en individuen die proactief werken aan het begrijpen en aanpakken van kwesties die verband houden met de ongrijpbare maar onmiskenbare kracht van tijd.

Stichting Time Design kijkt nu vooruit, vastberaden om haar missie voort te zetten en een positieve impact te blijven hebben op de maatschappij. Met de verworven ANBI-status zal de stichting ongetwijfeld in staat zijn om haar inspanningen te intensiveren en meer steun te vergaren voor haar waardevolle initiatieven.

Geschreven door Ing. Ben Jansen is oprichter en voorzitter van de Stichting Time Design en tevens ceo van de Déhora Consultancy Group.