Congres Amsterdam Horizon ’19 – 6 september 2019

Personele inzet loodsen door een perfecte storm

Bent u er klaar voor? Want de komende 5 à 10 jaar kenmerken zich door grote, misschien zelfs wel dramatische, veranderingen in de personele inzet van organisaties.

Zo zullen organisaties meer divers worden en willen medewerkers meer dan ooit in hun kracht staan. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de wijze waarop mensen ingezet kunnen en willen worden. En, dat is dan nog maar één kant van de medaille. Want naar de toekomst toe zullen organisaties steeds slimmer, wendbaarder en duurzamer moeten werken om succesvol te worden en te blijven. Met alle consequenties van dien.

rijksmuseum

Een turbulent decennium vol uitdagingen

Denk bijvoorbeeld aan de toenemende behoefte om flexibeler te schakelen in personeelssamenstelling, zowel wat betreft formatieve omvang als kennis en vaardigheden. Worden de verschillende uitdagingen waar organisaties zich het komend decennium voor gesteld zien bij elkaar gebracht, dan is het beeld van de perfecte storm zeker op zijn plaats. En aan u de vraag om een ogenschijnlijk onoplosbare inzetpuzzel te maken. Leuk of niet leuk is hierbij niet aan de orde. Wel of niet overleven als organisatie, daar hebben we het dan over. Tijdig alle hens aan dek dus!

Over Amsterdam Horizon

In een samenwerking tussen Stichting Time Design en de Déhora Consultancy Group is tijdens het congres “Amsterdam Horizon” op vrijdag 6 september ruim aandacht gegeven aan bovengeschetste puzzel. Daarbij werden de ontwikkelingen en de gevolgen besproken en werden er handvatten voor de oplossingen geboden. Amsterdam Horizon vond plaats op een van de mooiste locaties van Nederland; het Rijksmuseum. De plek waar genoeg historisch besef kan helpen bij het vinden van de weg naar de toekomst. Tijdens deze middag verzorgden toonaangevende en erudiete sprekers de verschillende presentaties. Uiteraard werden de verhalen gelardeerd met enige (tijd)kunst. De middag stond onder de bezielende leiding van Marijke Roskam, bekend van BNR.

Praktische informatie  

Datum: vrijdag 6 september 2019
Tijd: 13:00 – 18:30 uur
Locatie: Rijksmuseum, Museumstraat 1, 1071 XX, Amsterdam
Doelgroep: bestuurders, leidinggevenden, toezichthouders van (middel)grote organisaties en stakeholders namens werkgevers- en werknemersorganisaties

Programma

13:00 – 13:30 uur    Inloop met koffie/thee
13:30 – 13:45 uur    Opening
13:45 – 14:30 uur    Prof. dr. Fons Trompenaars
14:30 – 15:15 uur    Prof. dr. Koen Kas
15:15 – 16:00 uur    Pauze en korte rondleiding ‘Tijdkunst’
16:00 – 16:45 uur    Dr. ing. Ben Jansen
16:45 – 17:30 uur    Drs. Martijn Arets
17:30 – 17:45 uur    Afsluiting
17:45 – 18:30 uur    Borrel omlijst met muziek

Meer informatie over de sprekers en de presentaties die zij zullen houden, vindt u hier.

Nacht van de Arbeid

Nachtwerk is niet vanzelfsprekend als we bedenken hoeveel mensen in de nacht werken. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar naar schatting werkt zo’n 16% van de Nederlandse beroepsbevolking met enige regelmaat ’s nachts. Nachtwerkers hebben vaak te kampen met verschillende fysieke en sociale uitdagingen. Bovendien is de kans op bedrijfsongevallen en fouten aanzienlijk groter tijdens de nachtelijke uren. Maar de juiste structurele maatregelen kunnen ervoor zorgen dat medewerkers de nachtdiensten zo gezond mogelijk doorkomen.

Nachtwerkers is het zonnetje
Jaarlijks willen wij dan ook deze groep werknemers in het zonnetje zetten. Doet u met ons mee? De Nacht van de Arbeid is een initiatief van Stichting Time Design. Wij zijn ervan overtuigd dat er meer aandacht moet zijn voor nachtarbeid en nachtwerkers, omdat het in veel organisaties voor een groot deel bijdraagt aan de bedrijfsresultaten. Met de jaarlijkse ‘Nacht van de Arbeid’ (30 april – 1 mei) willen we meer aandacht vragen voor nachtarbeid en nachtwerkers.