Activiteiten

Nachtwerk is niet vanzelfsprekend als we bedenken hoeveel mensen in de nacht werken. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar naar schatting werkt zo’n 16% van de Nederlandse beroepsbevolking met enige regelmaat ’s nachts. Nachtwerkers hebben vaak te kampen met verschillende fysieke en sociale uitdagingen. Bovendien is de kans op bedrijfsongevallen en fouten aanzienlijk groter tijdens de nachtelijke uren. Maar de juiste structurele maatregelen kunnen ervoor zorgen dat medewerkers de nachtdiensten zo gezond mogelijk doorkomen.

Nachtwerkers is het zonnetje
Jaarlijks willen wij dan ook deze groep werknemers in het zonnetje zetten. Doet u met ons mee? De Nacht van de Arbeid is een initiatief van Stichting Time Design. Wij zijn ervan overtuigd dat er meer aandacht moet zijn voor nachtarbeid en nachtwerkers, omdat het in veel organisaties voor een groot deel bijdraagt aan de bedrijfsresultaten. Met de jaarlijkse ‘Nacht van de Arbeid’ (30 april – 1 mei) willen we meer aandacht vragen voor nachtarbeid en nachtwerkers.